O nas

                                                                                                                                     

 

                 Szkolny Klub Doradztwa Zawodowego DROGOWSKAZ 

 

 

         Opiekunką klubu jest pani  Anna Krawulska. Jego główne  zadanie to   przygotowanie ucznia do roli pracownika.  

            W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach .............................. w gabinecie  psychologa szkolnego działa punkt konsultacji doradcy zawodowego.  Wszyscy uczniowie ZSZ oraz ich rodzice mają możliwość korzystania  z porady indywidualnej dotyczącej wyboru dalszego kształcenia lub pracy zawodowej. 

            W ramach porady można zapoznać się między innymi z przewodnikami po zawodach, wzorami dokumentów  aplikacyjnych, różnymi testami sprawdzającymi predyspozycje zawodowe oraz z  ofertami edukacyjnymi i kryteriami przyjęć do szkół policealnych i wyższych.       

            Opiekunka Szkolnego Klubu Doradztwa Zawodowego służy również pomocą nauczycielom realizującym w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy tematy związane z wyborem przez uczniów dalszej ścieżki edukacyjnej lub wyborem pracy zawodowej.

           

            Doradca zawodowy udziela również informacji drogą elektroniczną: akrawulska@zszbrodnica.pl

                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Zapraszamy