Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

KIM SĄ, JACY SĄ – UCZESTNICY PROJEKTU O SOBIE

 

Uczniowie wyjeżdżający na staż do Hiszpanii postanowili zaprezentować się swoim przyszłym pracodawcom. Popatrzmy i posłuchajmy.

 

Link do prezentacji grupy: https://www.youtube.com/watch?v=0VDqtTYgSAw

 


DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O ZAKWALIFIKOWANIU UCZNIÓW KLASY

           III TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO DO ODBYCIA STAŻY ZAWODOWYCH

                                                     W HISZPANII

 
W TERMINIE 29 STYCZNIA- 25 LUTEGO 2017 r.

 

LISTA PODSTAWOWA

 

 1. Joanna Wasik

 2. Paweł Leśniewski

 3. Mateusz Jastrzębski

 4. Mateusz Manerowski

 5. Dariusz Witkowski

 6. Mateusz Ziółkowski

 7. Weronika Górna

 8. Michał Kowalski

 9. Karol Płocharski

 10. Robert Sulej

 11. Dominik Golubski

 12. Mateusz Papis

 13. Mateusz Czyszewski

 14. Konrad Falkowski

 15. Szymon Suchorab

 

LISTA REZERWOWA

 

 1. Dawid Płocharski

 2. Karolina Nadolska

 3. Jakub Gorgoń

 

 


Uczniowie klasy III Technikum Informatycznego, którzy chcą zgłosić chęć udziału w stażu zagranicznym w Hiszpanii, trwającym od 29.01.2016 do 25.02.2016 roku, zobowiązani są do wypełnienia poniższych dokumentów:

Uwaga uczniowie, zmodyfikowany Regulamin i Formularz zgłoszeniowy uczestnika

 1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika

 2. Oświadczenie uczestnika

 3. Regulamin

 

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2016 r.:

 1. w wersji papierowej do sekretariatu szkoły na ul. Mazurskiej 28

 2. w wersji elektronicznej na adres internetowy koordynatora projektu p. Mirosława Wołojewicza mwolojewicz@ckziubrodnica.pl

Formularz Rekrutacji Wewnętrznej należy wypełnić tylko w części A

 

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z koordynatorem projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej- mwolojewicz@ckziubrodnica.pl

 

 


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przystępuje do realizacji projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Edycja projektu przewidziana jest na dwa lata i potrwa do czerwca 2018 r. W tym czasie 60 uczniów naszej szkoły skorzysta z możliwości odbycia jednomiesięcznych staży zagranicznych w Hiszpanii i Portugalii.

          

  Naszymi partnerami, którzy stworzą możliwości ich odbycia są:

 1. EUROPROYECTOS ERASMUS+ - hiszpańska firma szkoleniowa oraz agencja pośrednicząca, która przyjmuje m.in. stażystów   w Andaluzji na południu Hiszpanii, a dokładniej w Granadzie, Kordobie i Martos (Jaén), gdzie znajdują się siedziby firmy.

 

 1. Intercultural Association Mobility Friends - organizacja pozarządowa z siedzibą w Barcelos w Portugalii, która promuje i wspiera wymiany międzynarodowe w ramach programów mobilności.

 

Uczestnictwo w projekcie ma w efekcie doprowadzić do:

 1. poprawy  przekazywania i zdobywania wiedzy,
 2. poszerzenia horyzontów uczniów,
 3. poszerzenia możliwości rozwoju zawodowego uczniów,
 4. wzmocnienie i uatrakcyjnienia wizerunku szkoły,
 5. poszerzenia bazy partnerów o instytucje europejskie.

 

Na czym przede wszystkim skorzystają nasi uczniowie? Wymiernymi efektami udziału uczniów w projekcie, będą:

 1. uzyskanie przez uczniów dokumentu EUROPASS CV i EUROPASS MOBILNOŚĆ
 2. zwiększenie kompetencji w zakresie j. angielskiego, w tym branżowego
 3. wzrost poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 4. wzrost poziomu posiadanych kompetencji społecznych

 

            Wsparciem projektowym, w tej edycji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój objętych zostanie po 15 uczniów z klasy III Technikum Informatycznego, Budowlanego, Mechatronicznego w 2017 r. oraz grupa 15 uczniów z obecnej klasy II Technikum Logistycznego w 2018 r.

             Koordynatorem  projektu jest pan  Mirosław Wołojewicz.

            Informacje na temat rekrutacji i warunków uczestnictwa w projekcie będą zamieszczane na stronie internetowej w zakładce Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Prosimy o śledzenie wiadomości.