O bibliotece Imprezy- archiwum Koło Przyjaciół Biblioteki Nowości książkowe Aktualności Linki Czytelnictwo Imprezy 2015/2016

Biblioteka

Koło Przyjaciół Biblioteki

KPB to zespół uczniów zainteresowanych książkami, pomagających bibliotekarzowi w wykonywaniu jego zadań.
     Praca uczniów w aktywie bibliotekarskim wdraża ich w działalność społecznie użyteczną, w samokształcenie i samowychowanie, a także kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonanie czynności.
     Członkowie aktywu pomagają bibliotekarzowi w opracowywaniu i konserwacji księgozbioru oraz utrzymanie porządku w bibliotece.
     Szkolenie aktywu w zakresie zasad pracy biblioteki prowadzi bibliotekarz. Szkolenie rozpoczyna się od zapoznania jego członków ze strukturą biblioteki, a następnie księgozbiorem.
 
 Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki
 1. Do KPB może należeć każdy uczeń.
 2. Na pierwszym spotkaniu bibliotekarz przeprowadza szkolenie z członkami.
 3. Rodzaj zajęć ustalają członkowie.
 4. Członkowie KPB działają zgodnie z planem pracy.
 5. Każdy członek KPB powinien orientować się w układzie księgozbioru czytelni, umieć obsługiwać bazę komputerową MOL.
 6. Każdy członek KPB powinien należycie wywiązywać się z powierzonych mu zadań.
 7. KPB prowadzi ewidencję członków i rejestr wykonywanych prac.
 8. Członkowie KPB mają przywilej w zakresie udostępniania zbiorów.