O bibliotece Imprezy- archiwum Koło Przyjaciół Biblioteki Nowości książkowe Aktualności Linki Czytelnictwo Imprezy 2015/2016

Biblioteka

O bibliotece

   
  


   BIBLIOTEKA  ZAPRASZA  


Poniedziałek      8.00 - 17.00
      Wtorek              8.00 - 17.00     
 Środa                8.00 - 17.00
 Czwartek           8.00 - 17.00
 Piątek                8.00 - 15.00

 

 

 

POMÓŻMY MARCIE!!!

Marta Szklarska ma 23 lata. W listopadzie 2014 r. lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór mózgu. Przez kilka lat pomagała osobom niepełnosprawnym jako wolontariuszka. Dziś sama potrzebuje pomocy! Pomóżmy Marcie walczyć z chorobą zbierając makulaturę. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na konto fundacji, pod której opieką jest Marta. Makulaturę można przynosic do biblioteki szkolnej.

 


Pracownicy

mgr Bożena Łupina koordynator prac biblioteki
mgr Magdalena Bączkowska 
mgr Agnieszka Gęsicka
 
 
 
 
 Regulamin biblioteki szkolnej
 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory do maja włącznie każdego roku.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Łączna liczba wypożyczonych książek wynosi:
     a) dla uczniów - 5 egzemplarzy ( w tym dwie z kanonu lektur języka polskiego),
     b) dla pozostałych pracowników ograniczenia ilościowe nie obowiązują.
 5. Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę natychmiast po wypożyczeniu i zgłosić jej ewentualne uszkodzenia, w przeciwnym razie ponosi konsekwencje wynikające z punktu 6 regulaminu.
 6. Za książkę zagubioną lub uszkodzoną czytelnik zwraca taką samą lub płaci kwotę ustaloną przez bibliotekarza.
 7. Termin zwrotu książek upływa po miesiącu, lektur po dwóch tygodniach.
 8. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni za pośrednictwem bibliotekarza.
 9. W bibliotece czytelnik zobowiązany jest zachowywać ciszę i nie spożywać posiłków.
 10. Na filmy video przeznacza się dwie godziny lekcyjne w ciągu dnia. Klasy przychodzą do czytelni pod opieką nauczycieli.
 11. Przed opuszczeniem szkoły czytelnik rozlicza się z biblioteką, otrzymując odpowiednie poświadczenie.
 12. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego rozliczenia się z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.


Regulamin multimedialnego centrum informacyjnego
1. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
2. Z centrum mogą korzystać nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych za zgodą bibliotekarza.
3. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin i zapoznać z "Regulaminem korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej".
4. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody.
5. Przy stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
6. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum.
7. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
8. Wykorzystywanie centrum w celach innych niż naukowe jest niedopuszczalne. 


Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej
1. Wszelkie zapisy mogą być wykonywane tylko w katalogach roboczych, np. "Moje dokumenty". W tym celu można utworzyć sobie folder.
Zabrania się zapisywania dokumentów na pulpicie.
2. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z kont przydzielonych przez administratora sieci komputerowej.
3. Podczas korzystania z usług internetowych takich jak: poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, należy zachowywać się kulturalnie; nie wolno nikogo obrażać, wysyłać niegrzecznych listów, niecenzuralnych plików.
4. Przed zakończeniem pracy należy usunąć do kosza dokumenty, które nie będą już potrzebne.
5. Szczególnie zabronione jest:
    - wgrywanie programów i aplikacji
    - regulowanie monitora
    - korzystanie z nośników przyniesionych ze sobą
    - wchodzenie na strony o charakterze erotycznym
    - przechowywanie plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

UWAGA!  Z komputerów uczniowie mogą korzystać przed lekcjami i po lekcjach.
 Zapraszamy do przeglądania naszego księgozbioru w katalogu on-line.
 

 Działalność dydaktyczna

 Biblioteka szkolna umożliwia realizację procesu dydaktycznego.
 1. Przygotowuje materiały do procesu dydaktycznego poprzez: 
     - zakup nowych programów do przedmiotów zawodowych; 
     - przekazywanie nauczycielom programów i podręczników różnych wydawnictw, co umożliwia wybranie w/w materiałów do nauczania poszczególnych przedmiotów.
 2. Gromadzi materiały do procesu dydaktycznego: 
     - lektury; 
     - nowości wydawnicze; 
     - kasety video (udostępnia czytelnię do ich projekcji); 
     - wycinki prasowe na godziny wychowawcze i tablice informacyjne; 
     - wycinki prasowe z zakresu preorientacji zawodowej, prawa i psychologii oraz wychowania zdrowotnego.
 3. Prowadzi zajęcia dydaktyczne: 
     - przygotowuje czytelnika do korzystania z różnych źródeł informacji; 
     - współpracuje z aktywem bibliotecznym; 
     - umożliwia korzystanie z różnych źródeł multimedialnych; 
     - uczy indywidualnych czytelników korzystania z katalogu komputerowego; 
     - organizuje wystawy i konkursy.
 4. Udostępnia księgozbiór czytelnikom.
 
 
ZAPRASZAMY  RODZICÓW  NASZYCH  UCZNIÓW  DO  KORZYSTANIA  ZE  ZBIORÓW  BIBLIOTEKI!