Zespół wychowawczy

Klasa z klasą (III edycja)

„Klasa z klasą” - warto się starać (III edycja)

 Konkurs skierowany jest do wszystkich klas. Jego celem jest wybór klasy, która na koniec roku szkolnego uzyska najlepsze efekty wychowawcze:

  • frekwencja przekraczająca w ciągu całego roku szkolnego 90 %,
  • jak najmniejsza liczba kar regulaminowych,
  • pochwały za udzielanie pomocy koleżeńskiej oraz pracę społeczną i działania na rzecz szkoły,
  • udział w akcjach charytatywnych, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

 

Zwycięska klasa otrzyma tytuł „Klasy z klasą” w roku szkolnym 2015/2016, dyplom oraz nagrodę.

 

 

Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Szymołon, Alicja Rumińska, na posiedzeniu w dniu 20.06. 2016  przyznała następujące punkty klasom biorącym udział w konkursie:

 

I miejsce- 3 TE  wych. Barbara Stefańska

II miejsce- 2 TE wych. Diana Zabłotna

III miejsce- 1 TB wych. Anna Radaszewska

 

Podsumowanie punktacji:

Klasa

Frekwencja

Działalność charytatywna

Konkursy powiatowe/ wojewódzkie

Konkursy szkolne

Uroczystości szkolne

Prace społeczne

Razem pkt

1 TEI

1

5

31

20

3

7

67

1 TB

4

42

28

-

-

14

88

2 TE

3

71

31

20

4

13

142

2 TI

-

16

23

5

4

7

55

3 TE

-

52

54

27

38

2

173