Zespół wychowawczy

Liderzy frekwencji

 

       Zespół Wychowawczy zachęca Młodzież oraz Wychowawców wszystkich klas do udziału w dwóch konkursach: „Liderzy Frekwencji” oraz Klasa z klasą” - warto się starać.

 

Poniżej umieściliśmy regulaminy wspomnianych konkursóworaz informacje o nagrodach.

 

Regulamin konkursu pod hasłem: „LIDERZY FREKWENCJI”

 

Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz nagrodzenie klas, które osiągają najwyższą frekwencję.

 

- W konkursie związanym z frekwencją klasy technikum i szkoły zawodowej rywalizują w oddzielnych kategoriach.

 

- W kolejnych miesiącach roku szkolnego wychowawcy obliczają frekwencję w swoich klasach, a następnie podają wyniki wskazanemu przedstawicielowi Zespołu Wychowawczego (p. Joanna Olszewska, p. Anna Gęsicka,

p. Justyna Kaniecka).

 

- Miesięczne wyniki frekwencji poszczególnych klas podawane są do wiadomości społeczności szkolnej – umieszczane w postaci wykresów w gablotach szkolnych oraz w pokoju nauczycielskim.

 

- W każdym miesiącu wyróżniane są klasy z najwyższą frekwencją (trzy pierwsze miejsca), a klasy, które zajmują I miejsca w poszczególnych kategoriach, otrzymują nagrodę w postaci „dnia bez oceniania” - w wybranym przez klasę i wychowawcę dniu nie odbywają się sprawdziany ani odpytywanie na ocenę.

 

- Na koniec roku szkolnego zwycięskie klasy otrzymują tytuł „LIDERÓW FREKWENCJI”, dyplomy oraz nagrody.

 

 

Regulamin konkursu „Klasa z klasą” - warto się starać.

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich wychowawców i uczniów. Jego celem jest wybór klasy, która na koniec roku szkolnego uzyska najlepsze efekty wychowawcze.

Kryteria:

frekwencja przekraczająca w ciągu roku szkolnego 90%,

jak najmniejsza liczba kar regulaminowych,

brak uwag za opuszczanie terenu szkoły,

pochwały za udzielanie pomocy koleżeńskiej oraz pracę społeczną i działania na rzecz szkoły,

udział uczniów w akcjach charytatywnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

 

Przebieg – wychowawcy do 10 czerwca zgłaszają do jednego z przedstawicieli Zespołu ( p. Joanna Olszewska, p. Anna Gęsicka, p. Justyna Kaniecka ) kandydatury swoich klas z krótkim uzasadnieniem opartym na zaproponowanych kryteriach. Zespół wybiera klasę, która otrzyma tytuł „Klasy „z klasą” w roku szkolnym 2016/2017, dyplom oraz nagrodę.

 

Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości i sukcesów.

 

Zespół Wychowawczy