Zespół wychowawczy

O zespole wychowawczym

W skład Zespołu Wychowawczego Szkoły wchodzą wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel rodziców.

 

Skład Zespołu Wychowawczego Szkoły w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Jolanta Wieczorek – przewodnicząca

 2. Małgorzata Danielewska – zastępca przewodniczącego

 3. Antoni Dogoński

 4. Anna Kwiatkowska

 5. Joanna Olszewska

 6. Barbara Polender

 7. Anna Romanowska

 8. Alicja Rumińska

 9. Monika Różańska

 10. Katarzyna Szymołon

 11. Dorota Wasielewska

 12. Małgorzata Wróblewska

 13. Diana Zabłotna

 14. Izabela Cieszyńska

 15. Zyta Kowalska

 16. Anna Gęsicka

 17. Justyna Kaniecka

 18. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

 19. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły

 

Koordynator – wicedyrektor Alicja Wiśniewska