BHP

BHP

Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  

w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy to osoba, 


która kieruje działem bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, oraz koordynuje i nadzoruje z upoważnienia pracodawcy, całokształt poczynań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy. Do głównych obowiązków należy: prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy, prowadzenie postępowań powypadkowych, kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP, przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w szkole.