Dla gimnazjalistów

Kierunki kształcenia - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

SPRZEDAWCA

 1. Zadania zawodowe

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 1. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

 

A.18. Prowadzenie sprzedaży- pod koniec III klasy.

 

 1. Przedmioty zawodowe:

 

 1. Towar jako przedmiot handlu
 2. Sprzedaż towarów
 3. Przedsiębiorca w handlu
 4. Język obcy zawodowy

2.Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: 

A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 

A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

 1. Kariera zawodowa:

 

Absolwenci mogą znaleźć interesującą pracę:

 • jako sprzedawcy, akwizytorzy, kierownicy sklepów,
 • w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska),
 • w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, hipermarkety),
 • w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie).

 

 

Stolarz

 1. Zadania zawodowe

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.
 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie


W zawodzie stolarz wyodrębniono 1 kwalifikację.
 

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.13

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 

Egzamin potwierdzający  kwalifikację (A.13) odbywa się pod koniec  klasy III.

 

 1.  Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Technologia i materiałoznawstwo
 2. Rysunek techniczny
   
 3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 4.  
 1. Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne
 2. Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne
 3. Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne
   
 1. Kariera zawodowa

 

Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach produkujących wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Zatrudnienie można znaleźć na lokalnym i regionalnym rynku pracy, a także  w krajach Unii Europejskiej. Można prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Tapicer

 1. Zadania zawodowe

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
2) wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych;
3) wykonywania usług tapicerskich.
 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie


W zawodzie tapicer wyodrębniono 1 kwalifikację.
 

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.10.

Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 


Egzamin potwierdzający  kwalifikację (A.10) odbywa się pod koniec  klasy III.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1. Podstawy tapicerstwa
2. Technologia wyrobów tapicerowanych
 

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. Wykonywanie i renowacja wyrobów tapicerowanych – zajęcia praktyczne
 

 1. Kariera zawodowa

 

Zawód tapicer należy do grupy zawodów rzemieślniczych, poszukiwanych na rynku pracy, gdyż liczba absolwentów jest niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb pracodawców i klientów. Zatrudnienie można znaleźć w małych, średnich i dużych firmach produkujących wyroby tapicerowane. Można także poprowadzić własną działalność gospodarczą.

Mechanik pojazdów samochodowych

 1. Zadania zawodowe

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyodrębniono 1 kwalifikacje.

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

M18

Mechanik pojazdów samochodowych

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację M.18 odbywa się pod koniec klasy III.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

2. Technologia mechaniczna

3. Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

4. Diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych

5. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

6. Przedsiębiorczość w branży mechanicznej

7. Język obcy zawodowy w branży samochodowej

8. Technologia informacyjna

9. Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. Diagnozowanie pojazdów samochodowych

2. Naprawa pojazdów samochodowych

3. Techniki wytwarzania

 1. Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach mających związek z pojazdami samochodowymi, warsztatach naprawczych,  warsztatach mechaniki precyzyjnej, firmach zajmujących się regeneracją części mechanicznych, przedsiębiorstwach recyklingowych, firmach usługowych

 

Monter Mechatronik

 1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie


W zawodzie monter mechatronik wyodrębniono 2 kwalifikacje.

 

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacjiz podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

E.03

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

K2

E.04

 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Egzamin potwierdzający  kwalifikację (E.03) odbywa się pod koniec pierwszego semestru  klasy III
Egzamin potwierdzający  kwalifikację (E.04) odbywa się pod koniec   klasy III

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 

 1. Elektrotechnika i elektronika
 2. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 3. Pneumatyka i hydraulika
 4. Urządzenia i systemy mechatroniczne


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Pomiary elektryczne i elektroniczne – zajęcia praktyczne
 2. Technologie wytwarzania i konstrukcje mechaniczne – zajęcia praktyczne
 3. Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki – zajęcia praktyczne
 4. Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne – zajęcia praktyczne

 

 1.  Kariera zawodowa: 

Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”. może dodatkowo uzupełnić swoje wykształcenie korzystając z szerokiej oferty szkoleniowej. Oferta ta dotyczyć może, np. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów organizowanych przez firmy  z branży mechatronicznej, np. kursy programowania sterowników PLC, kurs projektowania z zastosowaniem technologii komputerowych.