Spis klas z wychowawcą

Spis klas 2016/2017 wraz z wychowawcą (52 oddziały) wraz z dyżurem dla rodziców

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa

Wychowawca

Dzień Tygodnia

Godzina od - do     

1 a ZSZ Krzysztof Suchorab wtorek 14:05 - 14:50
1 b ZSZ Marcin Nowatkowski czwartek 10:40 - 11:25
1 c ZSZ Dorota Katolicka czwartek 12:20 - 13:05
1 d ZSZ Edyta Siemiątkowska czwartek 12:20 - 13:05
1 e ZSZ Aleksandra Roznerska piątek 09:40 - 10:25
1 f ZSZ Magdalena Nowakowska wtorek 10:40 - 11:25
1 g ZSZ Jarosław Wojnowski środa 09:40 - 10:25
1 h ZSZ Arkadiusz Nagórski piątek 10:40 - 11:25
2 a ZSZ Paweł Sternicki poniedziałek 10:40 - 11:25
2 b ZSZ Katarzyna Kwiatkowska wtorek 13:15 - 14:00
2 c ZSZ Wiesława Wróblewska piątek 12:20 - 13:05
2 d ZSZ Jakub Cybulski środa 09:40 - 10:25
2 e ZSZ Irena Grzeszkiewicz piątek 09:40 - 10:25
2 f ZSZ Anna Suchodolska piątek 12:20 - 13:05
2 g ZSZ Anita Głodowska poniedziałek 12:20 - 13:05
2 h ZSZ Bernardeta Dukat piątek 09:40 - 10:25
3 a ZSZ Andrzej Karczewski czwartek 12:30 - 13:15
3 b ZSZ Ryszard Gut wtorek 12:30 - 13:15
3 c ZSZ Rafał Dąbrowicz wtorek 13:15 - 14:00
3 d ZSZ Beata Zakrzewska środa 12:20 - 13:05
3 e ZSZ Justyna Szczepańska piątek 12:20 - 13:05
3 f ZSZ Anna Kowalska wtorek 12:20 - 13:05
3 g ZSZ Krzysztof Wydra wtorek 11:40 - 11:25

 

Technikum ul. Mazurska

Klasa

Wychowawca

Dzień Tygodnia

Godzina od - do     

1 TE Jowita Kisicka wtorek 12:15 - 13:00
2 TE Mirosław Wołojewicz wtorek 13:15 - 14:00
2 TEI Anna Kwiatkowska poniedziałek 13:15 - 14:00
3 TE Diana Zabłotna czwartek 9:40 - 10:25
4 TE Barbara Stefańska wtorek 9:40 - 10:25
1a TL Jolanta Wieczorek wtorek 12:20 - 13:05
1b TL Mateusz Gutfeld czwartek 09:40 - 10:25
1c TL Barbara Polender czwartek 10:40 - 11:25
2 TL Małgorzata Wróblewska środa 10:40 - 11:25
3 TL Anna Romanowska wtorek 09:40 - 10:25
4a TL Marek Betlejewski poniedziałek 14:00 - 14:45
4b TL Joanna Olszewska wtorek 08:50 - 09:35
1a TI Alina Ronowicz środa 09:40 - 10:25
1b TI Lucyna Szwed środa 10:40 - 11:25
2 TI Honorata Karbowska czwartek 09:40 - 10:25
3 TI Alicja Rumińska poniedziałek 09:40 - 10:25
4 TI Jakub Michalak poniedziałek 11:30 - 12:15
1 TOR Dorota Leśniewska czwartek 13:15 - 14:00
4 TH Krzysztof Roznerski wtorek 14:05 - 14:50
1 TB Katarzyna Szymołon wtorek 08:00 - 08:45
2 TB Anna Radaszewska poniedziałek 08:50 - 09:35
3 TB Magdalena Chachulska środa 08:00 - 08:45
4 TB Antoni Dogoński wtorek 11:30 - 12:15
3 ML Anna Krawulska wtorek 08:50 - 09:35
3 TMH Krzysztof Błaszczyk wtorek 14:05 - 14:50
1 TM Alina Betlejewska wtorek 11:30 - 12:15
2a TM Katarzyna Gniadkowska środa 11:30 - 12:15
2b TM Wiesław Lechowicz poniedziałek 08:50 - 09:35
4 TM Sławomir Krawulski wtorek

08:50 - 09:35

 • TM - Technik Mechatronik
 • TE - Technik Ekonomista
 • TI - Technik Informatyk
 • TOR - Technik Orgnizacji Reklamy
 • TB - Technik Budownictwa
 • TL - Technik Logistyk

 

Technikum ul. Karbowska

Klasa

Wychowawca

Dzień Tygodnia

Godzina od - do     

1 TŻiUG Beata Jaczewska środa 10:40 - 11:25
2 TŻiUG Magdalena Sarnowska poniedziałek 09:40 - 10:25
3a TŻiUG Hanna Jarzynka piątek 09:55 - 10:40
3b TŻiUG Katarzyna Michalska środa 12:15 - 13:00
4a TŻiUG Joanna Laskowska wtorek 08:50 - 09:35
4b TŻiUG Marzena Janiszewska czwartek 11:30 - 12:15
2 TH Anna Gęstwicka poniedziałek 10:40 - 11:25
3 TH Katarzyna Michalska środa 12:15 - 13:00
4 TH Michał Tomella środa 09:40 - 10:25
1 TR Zofia Łapkiewicz wtorek 15:00 - 15:30
2 TR Joanna Kamińska poniedziałek 11:30 - 12:15
3 TR Ewelina Teska wtorek 11:30 - 12:15
4 TR Krzysztof Bartoszewski wtorek 13:15 - 14:00
1 TMR Zyta Kowalska wtorek 10:40 - 11:25
2 TMR Joanna Kamińska poniedziałek 11:30 - 12:15
3 TMR Jerzy Kossakowski środa 10:30 - 12:15
4 TMR Krzysztof Bartoszewski wtorek 13:15 - 14:00
2 TAK Anna Musierowicz piątek 11:30 - 12:15
3 TAK Ewelina Teska wtorek 11:30 - 12:15
4 TAK Ewa Zdunowska wtorek 15:40 - 16:30
1 TCPG Zofia Łapkiewicz wtorek 15:00 - 15:30
2 TCPG Anna Musierowicz piątek 11:30 - 12:15
3 TCPG Jerzy Kossakowski środa 10:30 - 12:15
 • TM - Technik Mechatronik
 • TŻiUG – Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • TH – Technikum Hotelarskie
 • TR – Technikum Rolnicze
 • TMR - Technikum Mechanizacji Rolnictwa
 • TCPG – Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych
 • TAK – Technikum Architektury Krajobrazu

 

Szkoły dla dorosłych

Klasa

Wychowawca

1 Gimnazjum dla Dorosłych Dorota Wojnowska
2a Giminazjum dla Dorosłych Ewelina Graczyk
2b Gimnazjum dla Dorosłych Weronika Gurzyńska-Rędzikowska
3a Gimnazjum dla Dorosłych Justyna Kaniecka
3b Gimnazjum dla Dorosłych Agnieszka Żbikowska
1 Liceum Ogólnokształcące  f. wieczorowa Dorota Wojnowska
2 Liceum Ogólnokształcące f. wieczorowa Ewa Bieżuńska
3 Liceum Ogólnokształcące f. wieczorowa Ewa Bieżuńska
1 Liceum Ogólnokształcące f. zaoczna Ewelina Graczyk
2a Liceum Ogólnokształcące f. zaoczna Dorota Wojnowska
2b Liceum Ogólnokształcące f. zaoczna Weronika Gurzyńska-Rędzikowska
2c Liceum Ogólnokształcące f. zaoczna Justyna Kaniecka
3 Liceum Ogólnokształcące f. zaoczna Agnieszka Żbikowska
1 semestr Szkoła Policealna Technik Administracji Małgorzata Roszak
1 semestr Szkoła Policealna Technik Usług Kosmetycznych Marta Grochowalska
3 semestr Szkoła Policealna Technik Administracji Małgorzata Roszak
3 semestr Szkoła Policealna Technik Usług Kosmetycznych Anita Kabacińska