Planowane działania

  1. Spotkania indywidualne z uczniami i rodzicami.
  2. Organizacja spotkań z osobami rekrutującymi pracowników.
  3. Organizacja wyjść do zakładów pracy.
  4. Organizacje spotkań z absolwentami szkoły - kierunki rozwoju zawodowego lub naukowego.
  5. Prowadzenie zajęć w ramach godzin do dyspozycji wychowacy na temat:
  • Moje mocne i słabe strony,
  • Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.