Centrum Sukcesu Zawodowego

O projekcie

Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy w styczniu 201przystąpił  do realizacji projektu „Centrum Sukcesu Zawodowego”, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (85%) oraz Starostwo Powiatowe w Brodnicy (15%).

Projekt jest realizowany od stycznia 2013 roku do sierpnia 2014 roku.      

Cele  projektu:
  • podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów poprzez wdrażanie programów rozwojowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Brodnicki prowadzących kształcenie zawodowe,
  • wzrost umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych w poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
  • wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez realizację doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w stażach i praktykach zawodowych.

 

Realizowane zadania:

1. Zajęcia pozalekcyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże i praktyki:

  • zajęcia pozalekcyjne i praktyki w zakresie biobudownictwa. Uczniowie technikum budowlanego przez 3 miesiące będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych z  biobudownictwa 
  • dodatkowe praktyki zawodowe w zakresie biobudownictwa (2-tygodniowy wyjazd do Małego Leźna i praca przy budowie domu z gliny ubijanej)
  • teoria i  metodyka konserwacji XIX i XX wieku budynków ceglanych w procesach adaptacyjnych i budowlanych, spotkania z konserwatorem zabytków – zasady konserwacji i renowacji zabytków, adaptacja pomieszczeń, przepisy prawa
  • staże w branży budowlnaje: teoria i  metodyka konserwacji XIX i XX wieku budynków ceglanych w procesach adaptacyjnych i budowlanych

 

2. Doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna:

  • kreator sukcesu – warsztaty z doradcą zawodowym: rozwijanie osobowości, zdobywanie wiadomości na temat. zasad funkcjonowania na rynku pracy oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne w j. angielskim, kształtowanie zachowań asertywnych, poradnictwo zawodowe,
  • młodzi ponad podziałami – program psychoedukacyjny, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.