POMÓŻ SZKOLE TWOICH DZIECI

PRZEKAŻ 1% PODATKU

DLA TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem. Wspólnie nieśmy pomoc naszym dzieciom i oświatowym placówkom, do których uczęszczają. Korzystajcie z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku.

  Rozliczając swoje dochody za rok 2016 każdy może przeznaczyć 1% podatku na placówkę oświatową poprzez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

  Aktualnie obowiązuje uproszczony tryb postępowania w sprawie przekazywania ustawowej części podatku. Wszystkie formalności z tym związane ograniczone zostały do odpowiednich zapisów w formularzu PIT 37.

Chcąc przekazać część podatku na pomoc placówkom oświatowym za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

 

w części „I”:

- w rubryce 131 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

- w rubryce 132 kwotę odpisu 1% od podatku;

w części „J”:

         - w rubryce 133 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica;

        - w rubryce 134 podatnik w kwadracie stawia X.

 

Na tej podstawie urząd skarbowy przekaże pieniądze na wskazany pożytek publiczny.

Dalsze czynności organizacyjne związane z podziałem i przekazywaniem zgromadzonych środków placówkom oświatowym realizowane będą przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, przyjętym regulaminem wewnętrznym oraz wdrożonymi rozwiązaniami organizacyjnymi, które pozwalają na  kierowanie zebranych środków do konkretnych placówek zgodnie z oczekiwaniami ofiarodawców.

  Pragnących przeznaczyć odpis od podatku na rzecz konkretnej szkoły lub przedszkola, uprzejmie prosimy o udzielanie zainteresowanej placówce oświatowej  informacji o wysokości kwoty darowizny ( wzór w załączeniu ) , co pozwoli nam ją przekazać docelowo sprawniej i zgodnie z życzeniem.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej akcji.

Aby ułatwić rozliczenie zapraszmy do pobierania darmowego programu PITY 2016

http://www.edukacja.torun.com.pl/pity2016.exe