Współpraca z uczelniami

Uczelnie współpracujące

26 października 2012 zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych w Brodnicy a Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

 

 

 

Porozumienie podpisali: Kanclerz WSL w Poznaniu, doc.dr inż. Ireneusz Fechner oraz dyrektor ZSZ, mgr inż. Jacek Gniadkowski.

 

Nasza szkoła współpracuje z poznańską uczelnią od 2007 roku, czyli od czasu wprowadzenia do ZSZ nowego kierunku kształcenia – technik logistyk. Porozumienie pozwoliło obu stronom określić  szczegółowe zasady podejmowania wspólnych przedsięwzięć.

Wyższa Szkoła Logistyki zobowiązała się w szczególności do udostępniania szkole materiałów edukacyjnych, zapraszania przedstawicieli ZSZ na organizowane przez uczelnię  konferencje, uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę oraz obejmowania swoim patronatem niektórych wydarzeń.

Natomiast ZSZ zobowiązał się m.in. do  udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez poznańską uczelnię  oraz do prezentowania na terenie szkoły informacji na temat WSL i jej oferty edukacyjnej.

Porozumienie zostało zawarte przy okazji Ogólnopolskiej Debaty Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjanych, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

W debacie uczestniczyło  200 przedstawicieli szkół z całej Polski, wśród nich – dyrektor ZSZ w Brodnicy, pan Jacek Gniadkowski,  oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Logistycznym, pan Jacek Nozderka.

Przedstawiciele ZSZ zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu w związku z realizowanym przez szkołę projektem Wirtualne Laboratoria. Jest to innowacyjny projekt, realizowany we współpracy z WSL oraz firmą L- System, przeznaczony dla kierunku kształcenia technik logistyk w ramach przedmiotów: laboratorium logistyczno- spedycyjne oraz laboratorium magazynowe.  Dzięki niemu uczniowie Technikum Logistycznego są dobrze przygotowani do praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim do pracy zawodowej.

Porozumienie partnerskie między szkołą a uczelnią pozwoli jeszcze skuteczniej kształcić w naszej szkole przyszłych logistyków