Przedmioty

Logistyka

 

Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy zakwalifikował się do projektu: "WIRTUALNE LABORATORIA - SUKCES INNOWACJI", zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt opracowała Wyższa Szkoła Logistyczna w Poznaniu z firmą L-System.

 

Projekt odpowiada na problem: niewystarczającego przygotowania praktycznego uczniów do pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na najbardziej wymagających studiach, braku środków na samodzielne stworzenie przez szkołę laboratoriów przedmiotów zawodowych i braku skutecznych i atrakcyjnych narzędzi do prowadzenia zajęć praktycznych. Już w styczniu 2011 wezmą w nim udział 3 klasy technikum logistycznego: 3TL, 4aTL i 4bTL.

Wyższa Szkoła Logistyki oraz firma L-Systems planują w ramach projektu "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" stworzyć innowacyjną metodę kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie innowacyjnego narzędzia kształcenia - Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe.  Wirtualne LLSiM przeznaczone jest dla kierunku kształcenia technik logistyk w ramach zajęć z zakresu laboratorium logistyczno-spedycyjnego oraz laboratorium magazynowego. Doświadczenia ze stworzenia i uruchomienia Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe pozwolą na opracowanie uniwersalnego, powszechnie dostępnego i innowacyjnego modelu budowy WIRTUALNYCH LABORATORIÓW dla innych kierunków zawodowych oraz pomocnego w dalszej karierze zawodowej.