O szkole

Rok szkolny 2016/2017

trochę statystyki

 

Do oddziałów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy uczęszcza obecnie 2050 uczniów.

 

Na ulicy Mazurskiej  w klasach technikum ( I – IV) 713 uczniów kształci się w następujących specjalizacjach:

 • technik budownictwa
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik mechatronik
 • technik organizacji reklamy

 

Na ulicy Karbowskiej w klasach technikum ( I – IV) uczy się 377 uczniów w następujących zawodach:

 • technik architektury krajobrazu
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik hotelarstwa
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Do zasadniczej szkoły zawodowej (w klasach I - III) uczęszcza 604 młodocianych pracowników objętych dokształcaniem zawodowym:

 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • drukarz
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • fryzjer
 • krawiec
 • kucharz
 • lakiernik
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter - elektronik
 • monter - mechatronik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz – tynkarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • piekarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • rolnik
 • ślusarz
 • wędliniarz

 

W oddziałach szkoły dla dorosłych na ulicy Aleja Leśna łącznie kształci się 356 uczniów w następujących formułach:

 • Gimnazjum dla Dorosłych
 • Liceum Ogólnokształcące f. zaoczna
 • Liceum Ogólnokształcące f. wieczorowa
 • Szkoła Policealna - technik usług kosmetycznych
 • Szkoła Policealna - technik administracji