• Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Studium Prawa Europejskiego. Zrealizowaliśmy zadania konkursowe wymagane do uzyskania certyfikatu „Szkoła Zawodowych Perspektyw” oraz zadania w ramach konkursu „Innowacyjna Szkoła”. Obydwa konkursy były związane z przygotowaniem uczniów do dobrego funkcjonowania na rynku pracy oraz  podnoszeniem   świadomości  młodzieży dotyczącej własnych predyspozycji i możliwości zawodowych.
     
    22.11.2015 09:00 | więcej »
  • Jest to znak jakości przyznawany szkołom, które zapewniają właściwy poziom edukacji, wychowania i bezpieczeństwa swoim uczniom. Kapituła ogólnopolskiego programu „Wiarygodna Szkoła” bada wyniki matur oraz wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, która jest obiektywnym miernikiem jakości kształcenia, opracowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.  Wyniki  EWD są bardzo ważne, ponieważ są wyliczane na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego (miara na wejściu) i wyników egzaminu maturalnego (miara na wyjściu). Na ich podstawie można ocenić efektywność  pracy szkoły.
     
    22.11.2015 08:59 | więcej »